Z Kůlny k jeskyni Kůlna a Moravským krasem

P7310157 copy.jpg
 
 

vydejme se na cestu...

Tato trasa vás zavede na turisticky nejzajímavější místa Moravského krasu jako jsou propast Macocha nebo Punkevní jeskyně. Vedle turisticky nejnavštěvovanějších atrakcí však poznáte i místa oproštěná od davů turistů, která leží často jen stovky metrů stranou.

Vyjížďka vám ukáže kontrast nádherně divoké přírody Moravského krasu a masového turismu oblíbených výletních míst.

Délka trasy: 38 km
Převýšení: 760 m
Technická obtížnost: ** / *****
Fyzická obtížnost: *** / *****
Povrch: šotolina 25 %, asfalt 50 %, lesní cesty a singletracky 25 %
Mapa: https://mapy.cz/s/2UOdC

Od Penzionu Kůlna se vydejte po šotolinové cestě směrem na Jedovnice a hned po 50 metrech na větvení cest odbočte vpravo na Kotvrdovice (1). Na kraji lesa před Kotvrdovicemi odbočte vlevo na zemědělskou asfaltovou cestu (2), která vás kolem pěkné Kaple Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích provede do centra obce. Odtud vystoupejte mírně vzhůru k místní travnaté letištní ploše a dále k lesu. Po chvíli se pravoúhlým odbočením vlevo dolů napojte na žlutou turistickou značku (3), která vás provede příjemným jednostopým sjezdem ústícím do Krasovského údolí. Zde pokračujte po lesní asfaltce z kopce dolů. 

Po chvíli vyjedete z lesa, kde se před vámi rozvine krásný výhled na typické krasové údolí s bílými vápencovými skalkami rozesetými po okolních suchých stráních. V dálce na horizontu spatříte malebný větrný mlýn v obci Ostrov u Macochy. Hned za zatáčkou před se nachází jeskyně Balcarka s krásně klenutým vstupním portálem. (4)

Odsud strmě vystoupejte travnatou stezkou (možná bude potřeba kolo pár metrů i tlačit) na okraj obce. Stoupání vám odhalí pěkné panorama krasového údolí, kterým jste právě projeli a nahoře v obci se napojíte na zelenou turistickou trasu směřující k Macoše (5). Pár set metrů se pohoupete po šotolině mezi poli, následně již v lese odbočíte vpravo na červenou značku a tichou pěšinou, kterou nechodí téměř žádní turisté, se z ničeho nic vynoříte přímo u Macochy, v centru místního turistického ruchu (6). Zde je potřeba počítat s hustým pohybem turistů, nepřekvapí ani kiosky se suvenýry a bufetovým občerstvením či rušná restaurace proměnlivé kvality.

Nezbytné foto nejznámější české propasti a jedeme dál. Od Macochy je potřeba vrátit se cca 300 metrů zpět po stejné trase, po které jste přijeli. Následně odbočit vlevo a cca 500 metrů dlouhou spojovací cestou se napojit na žlutou turistickou značku. Tento úsek je možné absolvovat i jinak: sesednout z kola a chůzí vedle kola se vydat od Macochy přímo po žluté značce okolo spodního můstku propasti. Zde se ovšem prochází chráněným územím Národní přírodní rezervace, kde je zakázána jízda na kole, navíc vede značná část trasy schodištěm, které bývá v nejexponovanějších dnech doslova obsypáno turisty, jízda v sedle by zde tedy nebyla rozumná.

Následný úsek po žluté je nejkrásnější částí dnešní trasy. Je až neuvěřitelné, že pár metrů od Macochy již nepotkáte ani živáčka a můžete si užívat unikátní přírodu Moravského krasu plnými doušky. Stezka se na několika rozcestích poměrně nečekaně stáčí vlevo či vpravo, proto doporučujeme důsledně sledovat turistické značení nebo vaše navigační zařízení. Z velké části vede trasa po horní hraně Pustého žlebu, povětšinou úzkou lesní stezkou s občasnými techničtějšími kamennými pasážemi. Vyhlídka Koňský spád vám ukáže, jak moc hluboké údolí je pod vámi (8). Několik kilometrů krásné zážitkové jízdy a už jste na dně žlebu, kterým pokračujte dále na sever ke Sloupsko-šošůvským jeskyním.  

Další významný cíl dnešní vyjížďky se za malou chvíli objeví po vaší pravici. Vstupní portál do jeskyně Kůlna je impozantní, při troše štěstí budete moci nahlédnout za oplocená dvířka a prohlédnout si bohatou expozici v jeskyni (9). Pokud chcete, můžete pokračovat ještě dále na sever do Sloupu, nicméně naše dnešní trasa se zde otáčí o 180° směr jih.

Občerstvit se můžete v místní restauraci hotelu Broušek (10) a následně pokračujte zpět do Pustého žlebu směr Punkevní jeskyně. Asi 5 km pojedete mírným klesáním po asfaltové cyklostezce, avšak stále bude na co koukat. Údolí se stále více zařezává do okolní krajiny a bílé vápencové skály s jeskyněmi budou po obou stranách stezky čím dál četnější. Údolí je hluboké a vlhké, i v nejteplejších dnech je zde příjemně chladno. Toto je Moravský kras ve vší své kráse. V celém údolí patrně potkáte jen několik málo turistů.

Jakmile dojedete ke spodní stanici lanovky, která směřuje nahoru na Macochu, provoz se viditelně zahustí. Na dalších metrech totiž budete projíždět nejrušnějšími místy celého Moravského krasu. Míjet budete vstup do Punkevních jeskyní, četné skupiny výletníků v motorovém vláčku i suvenýry (11). Jeďte žlebem dále po proudu říčky Punkvy až ke Skalnímu mlýnu a zde se kolem Domu přírody Moravského krasu vydejte vlevo do Suchého žlebu (12). Zhruba sto metrů bude údolí ještě plné lidí, jakmile však minete impozantní vstup do Kateřinské jeskyně, opět se ponoříte do klidu obklopeni bílými vápenci. Určitě alespoň přibrzděte u úchvatného Čertova mostu, chvíli totiž potrvá, než jej ve svahu nad sebou očima najdete. Krásné skály na obou stranách vás zabaví a skoro ani nepoznáte, že každým metrem stoupáte vzhůru. Po pár kilometrech končí cyklostezka a vy se napojíte na silnici s výletním provozem (13), po které vystoupejte kolem Cikánské jeskyně zpět ke Krasovskému údolí.

Údolím se vydejte vzhůru stejnou cestou, kterou jste sem dříve sjeli. Nyní však vystoupejte po značené cyklotrase 5079 mírnou lesní asfaltkou cca 3 km až nad Senetářov (14). Pokračujte rovně do centra obce a odbočte vpravo na zelenou značku, která bude na závěr výletu lahůdkou pro každého terénuchtivého cyklistu. Širší šotolina se postupně zužuje a mírným klesáním kolem potoka nenápadně klesá zpět k penzionu Kůlna. Poslední dva kilometry jsou lahůdkové, kořenitá pěšinka zařezaná do svahu prověří vaše technické dovednosti a vyústí přímo k terase našeho penzionu (15).

Zbývá už jen objednat si vychlazený nápoj a dezert a váš dnešní výlet je u konce! Jak se vám líbil?